gototopgototop
Інформація на цьому сайті не оновлюється!
Відвідайте наш новий сайт

НАШІ ПАРТНЕРИ

ОБИРАЙ ЯКІСНУ ОСВІТУ!

Новини Osvita.ua

Будь-ласка, забеспечте доступність Кеш-директорії для запису.
Кафедра математики та інформатики

Кафедра математики та інформатики

Проблема кафедри:

Впровадження інноваційних методів роботи з обдарованими учнями як засіб формування інтелектуального потенціалу гімназистів на уроках математики та інформатики

Керівник кафедри Дудар Ірина Йосипівна

Наконечна Галина Степанівна, вчитель математики, категорія «вища»,  педагогічне звання «старший учитель»

Гречук Марія Степанівна, вчитель математики, категорія «вища», педагогічне звання «вчитель-методист»

Дудар Ірина Йосипівна, вчитель математики, категорія «вища», педагогічне звання «старший учитель»

Устенко Надія Андріївна, заступник директора з НВР, вчитель математики, категорія «вища», педагогічне звання «вчитель-методист»

Левус Олександра Іванівна, вчитель математики, категорія «вища», педагогічне звання «вчитель-методист»

Онишкевич Лора Петрівна, вчитель математики, категорія «вища», педагогічне звання «старший учитель»

Захарків Світлана Тимофіївна, вчитель математики, категорія «вища», педагогічне звання «старший учитель»

Конфедерат Ольга Юріївна, вчитель математики, категорія «ІІ»

Дудик Ольга Володимирівна, вчитель інформатики, категорія «вища», педагогічне звання «старший учитель»

Хомюк Наталія Вікторівна, вчитель інформатики, категорія "І"

 

В 2015 -2016 н.р. вчителі кафедри математики та інформатики працювали над проблемою  «Впровадження інноваційних методів роботи з обдарованими учнями к засіб освітнього середовища, як засіб формування інтелектуального потенціалу гімназистів на уроках математики та інформатики». Аналіз роботи кафедри за минулий навчальний рік показав, що підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання предметів, значна увага надавалась обміну досвідом, самоосвіті вчителів:

-  проведено 6 засідань кафедри;

-  взяли участь у міських семінарах та засіданнях міського методоб' єднання;

-  приняли участь у тижні  «Презентація творчих доробків вчителів   кафедри»;

-  залучили гімназистів до написання  пошуково-дослідницьких  робіт;

- проводилась робота з обдарованими та здібними дітьми;

- брали участь у міжнародних інтелектуальних конкурсах «Кенгуру» та «Бобер».

Систематично йде праця над поповненням та вдосконаленням матеріальної і методичної  бази кабінетів, а саме:

1) з метою підготовки до олімпіади для кожного класу розробили можливі зразки олімпіадних завдань;

2) поповнили бібліотечний фонд кабінетів  методичною літературою;

3) покращився зовнішній вигляд кабінетів (пластикові вікна в к.№1, портрети математики та підставка для квітів в к.№3)

4)  підготовлено дидактичний матеріал за новою програмою в 3 кл.(Онишкевич Л.П.)

5) випущено методичний збірник «Мотивація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики»(Гречук М.С.)

6) Наконечна Г.С. посіла 2 місце на конкурсі «Вчитель року»

Високий професійний рівень вчителів математики та інформатики забезпечує щорічні перемоги учнів в олімпіадах та науково практичних конференціях. За минулий 2015-2016 н.р: Математика (олімпіади):

Марочканич Д. 4 кл - II місце II етап (вч.Наконечна Г.С.)

Кобзар Н. 6 кл. - ІІ місце II етап ,III м. III етап (вч.Дудар І.Й.),

Бойко О. 6кл.- І м. ІІ етап; Гентош Р. 6кл. - ІІ м ІІ етап  (вч.Захарків С.Т.),

Лучинець М.- ІІ місце ІІ етап ,II м.III етап. (вч.Гречук М.С.),

Інформаційні технології (олімпіади):

Бойко О.7кл - І місце II етап, І місце ІІІ етап

Кобзар Н..  6 кл.- І місце II етап. (вч. Дудик О.В.)

Конкурс-захист пошуково-дослідницьких робіт (математика):

Климук Д.,Топорівська Ю. 7кл. – І та II місце І етап (Наконечна Г.С.)

Кобзар Н. 6кл. - І місце І етап, ІІ місце ІІ етап ( Дудар І.Й.)

Аналізуючи ефективності різноманітних форм методичної роботи, вчителі дійшли висновку, що відкриті уроки, позакласні заходи, на яких науково-методичні рекомендації втілюються у творчій роботі вчителя, стають живою, наочною та переконливою формою поширення ППД. Зміст роботи методичного об’єднання мав, переважно, навчально-методичний характер. Найбільшого поширення набули розгляд нормативно-правових документів щодо організації навчально-виховного процесу, актуальні проблеми методики викладання, вивчення методичних матеріалів, взаємовідвідування уроків і виховних заходів, огляд літератури, практичні заняття.

У процесі роботи виправдали себе такі форми як моделювання уроків і проведення їх у комп’ютерному класі, індивідуальна та групова робота із слабовстигаючими та обдарованими учнями, корекція знань учнів на основі діагностичної діяльності вчителя, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів, підвищення в учнів мотивації до навчання, розробка складних тем програми, ознайомлення вчителів із досягненнями психолого-педагогічної науки, прогресивним педагогічним досвідом, огляд новинок педагогічної та методичної літератури.

Однак, поряд з позитивними результатами в роботі кафедри є ряд недоліків:

- необхідно більше залучати учнів до міжнародного конкурсу «Кенгуру»;

-  потребує вдосконалення організація пошуково-дослідницької діяльності гімназистів;

-  потребує покращення робота з учнями, що мають низький рівень успішності.

Аналіз роботи педагогів, членів кафедри, дає підстави зробити висновок, що завдання, які випливають з науково-методичної проблеми кафедри, в основному, виконано.

У 2016-2017 н.р. роботу методичного об’єднання слід спрямувати на виконання таких завдань:

- постійне підвищення рівня методичної підготовки вчителів;

- виявлення, пропагування та здійснення нових підходів та організації навчання та виховання;

- забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогіки та практики.

Для цього буде проведено:

- діагностику утруднень вчителів і вибір форм підвищення кваліфікації на основі аналізу проблем;

- розробку основних  напрямків і форм активізації пізнавальної науково-практичної діяльності учнів в позаурочний час;

- вивчення узагальнення, пропаганда кращого ППД;

- вдосконалення педагогічної майстерності вчителя.

У 2016-2017 н.р. вчителі кафедри будуть продовжувати працювати над проблемою «Впровадження інноваційних методів роботи з обдарованими учнями як засіб формування інтелектуального потенціалу гімназистів на уроках математики та інформатики».


I засідання вересень

№ з/п

Зміст роботи (тема уроку, практичного заняття, доповіді тощо)

Форма проведення

Залучені до виконання

1

Ефективність роботи методобєднання в минулому навчальному році та затвердження плану на новий навчальний рік

Доповідь

Дудар І.Й.

голова кафедри

2

Організація навчального  процесу: вивчення   нормативних  документів, ознайомлення із змінами в програмах і підручниках, аналіз календарних планів з математики та інформатики

Круглий стіл

Члени кафедри

3

Система підготовки  і відбору гімназистів до участі в І і ІІ етапах предметних олімпіад

Інформація

Члени кафедри

4

Перехід на нові навчальні програми  в  8,10,11 кл.

Виступ

Левус О.І.

 


 

 

 

 

 

 

 

ІІ засідання жовтень

№ з/п

Зміст роботи (тема уроку, практичного заняття, доповіді тощо)

Форма проведення

Залучені до виконання

1

Про організацію і проведення І і II етапів
всеукраїнської олімпіади з математики та
інформатики, міжнародних конкурсів
«Кенгуру-2017», «Бобер-2017», визначення тем пошуково-дослідницьких робіт

Виступ

Дудар І.Й. голова кафедри

2

Про  проведення  тижня  математики для учнів 1-7 класів

Згідно плану

Члени кафедри

3

Принцип доступності та послідовності у викладанні предмету.

(Про адаптацію першокласників)

Круглий стіл

Члени кафедри

4

Використання сучасного середовища у процесі навчання математики

Доповідь

Конфедерат О.Ю.

член кафедри

5

Огляд фахової педагогічної преси та ознайомлення з інноваціями щодо впровадження передових пед. технологій

Інформація

Захарків С. Т.

член кафедри

ІІІ засідання січень

№ з/п

Зміст роботи (тема уроку, практичного заняття, доповіді тощо)

Форма проведення

Залучені до виконання

1

Аналіз навчальних досягнень гімназистів за 1 семестр; шляхи усунення недоліків учнів, які мають низький рівень навченості; виконання навчальних програм вчителями кафедри.

Доповідь

Круглий стіл

Устенко Н.А.

Заст.директора

члени  кафедри

2

Про результати виступу команди гімназії на   міській   олімпіаді   з   математики   та інформатики.

Інформація

І.Й.Дудар

голова кафедри

3

Стратегія підготовки учнів до виконання завдань ЗНО

Обмін досвідом

Л.П.Онишкевич

4

Наповнення  блогів  онлайн –документами

Майстер клас

О.В. Дудик

5

Про підсумки  проведення тижня математики

Інформація

Наконечна  Г.С.

6

Взяти участь у місячнику методичних ідей і знахідок

Члени кафедри

IV засідання березень

№ з/п

Зміст роботи (тема уроку, практичного заняття, доповіді тощо)

Форма проведення

Залучені до виконання

1

Захист пошуково-дослідницьких робіт

Члени кафедри

2

Формування комбінаторного і ймовірного мислення

Виступ

М.С.Гречук

член кафедри

3

Проектування й впровадження сучасних педагогічних технологій щодо розвитку особистості у навчанні інформатики

Доповідь

О.В.Дудик,

член кафедри

4

Упорядкування матеріалів з досвіду роботи вчителів для інформаційного методичного бюлетеня «У творчому пошуку»

члени кафедри

5

Взяти участь у зустрічі з науковцем «Біоадекватні методики»

Доповідь

науковець

члени кафедри

V засідання травень

№ з/п

Зміст роботи (тема уроку, практичного заняття, доповіді тощо)

Форма проведення

Залучені до виконання

1

Актуальний інструктаж про організацію і проведення ДПА та підготовку учнів до ЗНО.

Інформація

Наконечна Г.С.

2

Визначення членами кафедри тем робіт для подання на виставку захист методичних доробок «інноваційний підхід до науково – методичного супроводу навчально– виховного процесу».

Круглий стіл

Члени кафедри

3

Про виконання навчальних програм. Підведення підсумків діяльності кафедри за рік та визначення завдань на наступний навчальний рік.

Круглий стіл, анкетування

Члени кафедри

 

Вивчення та поширення перспективного педагогічного досвіду

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1.

Створення учнівських портфоліо з математики

До січня

Гречук М.С.

2.

Практикувати  елементи досвіду  вчителів-методистів Гречук М.С. та Левус О.І.

До березня

Члени кафедри

3.

Опрацювати методичні     бюлетні, випущені    ІМЦО з метою підвищення фахового рівня

До лютого

Захарків С.Т.

4.

Відвідати майстер-клас Дудик О.В. з питання Наповнення блогів та онлайн документів

До грудня

Дудик О,В,

5.

Провести методичний ярмарок «Презентація творчих доробків вчителів кафедри»

До березня

Члени кафедри

6.

З метою поширення педагогічного досвіду надіслати власні розробки для друку в періодичних фахових  виданнях

До грудня

Наконечній Г.С.

 

Заходи щодо вивчення і підвищення рівня навчальних досягнень учнів, їх компетенцій

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1.

Провести     олімпіади     з математики  та інформатики по паралелях

Жовтень

Члени кафедри

2.

Огляд літератури, публікацій методичної преси з метою вивчення досвіду роботи вчителів щодо підвищення рівня навчальних досягнень учнів

Протягом року

Члени кафедри

3.

Виявлення прогалин у знаннях учнів та планування роботи щодо їх усунення

Вчителі кафедри

4.

Залучати учнів до участі   в конкурсах   юних математиків  та інформатиків

До   01.17

Гречук М.С.

Онишеквич Л.П.

Дудик О.В.

5.

Забезпечувати  педагогічний супровід  учнів, що пишуть пошуково-дослідницькі роботи  з   математики  та інформатики

До   01.03

Члени кафедри

6.

Провести підсумкові контрольні роботи. Виявлення проблем учнів у засвоєнні програмового матеріалу та планування роботи щодо їх усунення

Травень

Вчителі кафедри

Організація і проведення позакласної роботи

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1.

Активізувати роботу по підготовці  учнів   до предметних олімпіад

жовтень

Члени кафедри (згідно графіка)

2.

Узгодити склад команд учнів, які   готуються до олімпіад з математики і інформатики

жовтень-листопад

Члени кафедри

3.

Провести тиждень математики з 14-18 листопада

жовтень-листопад

Члени кафедри

4.

Організувати гімназистів для участі в міжнародних   конкурсах  з математики «Кенгуру-2016»   та з інформатики  «Бобер-2015»

До 10.03

Дудик О.В.

Наконечна Г.С.

Левус О.І.

5.

Організувати гімназистів до написання пошуково-дослідницьких  робіт

жовтень-

листопад

Члени кафедри

6.

Організувати консультації для учнів,які беруть участь у ЗНО, ДПА  з математики

травень

Гречук М.С.

Захарків С.Т.

Онишкевич Л.П.

Дудар І.Й.

Удосконалення навчально-матеріальної бази кабінетів

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1.

Поповнення папки «Нормативно правові документи»

жовтень

Вчителі кафедри

2.

Виготовлення наочних посібників, реставрація моделей геометричних фігур, таблиць.

Протягом року

Вчителі кафедри

3.

Поповнити бібліотечний фонд кабінетів  методичною літературою

Протягом року

Вчителі кафедри

4.

Ремонт технічних засобів навчання.

Протягом   року

Вчителі кафедри

5.

Оформлення підписки на періодичну пресу для кабінету математики.

Грудень

Дудар І.Й.

6.

Систематизувати матеріали до ЗНО, ДПА

Протягом   року

Дудар І.Й.

Захарків С.Т.

Левус О.І.

7.

Поповнити    кабінет матеріалами педагогічного досвіду

Протягом   року

Вчителі кафедри

8.

Створення каталогу надрукованих матеріалів у фахових періодичних виданнях протягом 2016-2017н.р.

Протягом   року

Наконечна Г.С.

І засідання Вересень

з/п

Зміст роботи (тема уроку, практичного заняття, доповіді тощо)

Форма проведення

Залучені до виконання

1

Ефективність роботи методобєднання в минулому навчальному році та затвердження плану на новий навчальний рік

Доповідь

Дудар І.Й.

голова кафедри

2

Організація навчального процесу: вивчення нормативних документів, ознайомлення із змінами в програмах і підручниках, аналіз календарних планів з математики та інформатики

Круглий стіл

Члени кафедри

3

Система підготовки і відбору гімназистів до участі в І і ІІ етапах предметних олімпіад

предметних

предметних

Інформація

Члени кафедри

4

Визначення напрямків роботи для вдосконалення пошуково-дослідницької

діяльності гімназистів

Круглий стіл

Члени кафедри

II Засідання Жовтень


з/п

Зміст роботи (тема уроку, практичного заняття, доповіді тощо)

Форма проведення

Залучені до виконання

1

Про організацію і проведення І і II етапів
всеукраїнської олімпіади з математики та
інформатики, міжнародних конкурсів
«Кенгуру-2016», «Бобер-2016»,
визначення тем пошуково-дослідницьких
робіт

Виступ

Дудар І.Й. голова кафедри

2

Як досягти вимог Державного стандарту

Виступ

Г.С.Наконечна,

член кафедри

3

Принцип доступності та послідовності у викладанні предмету.

( Про адаптацію першокласників)

Круглий стіл

Члени кафедри

4

Формування мотивації на уроках математики

Доповідь

М.С.Гречук ,

член кафедри

5

Огляд фахової педагогічної преси та

ознайомлення з інноваціями щодо

впровадження передових пед. технологій

Інформація

О.В.Дудик,

член кафедри

III Засідання Грудень
з/п

Зміст роботи (тема уроку, практичного заняття, доповіді тощо)

Форма проведення

Залучені до виконання

1

Аналіз навчальних досягнень гімназистів за 1 семестр; шляхи усунення недоліків учнів,

які мають низький рівень навченості; виконання навчальних програм вчителями кафедри.

Доповідь

Круглий стіл

І.Й.Дудар

голова кафедри

члени кафедри

2

Про результати виступу команди гімназії на міській олімпіаді з математики та інформатики.

Інформація

І.Й.Дудар

голова кафедри

3

Поглиблене вивчення математики як шлях до особистісного зростання і самореалізації учнів.

Обмін досвідом

О.І.Левус

Л.П.Онишкевич

Г.С.Наконечна

4

Презентація «Розвиток креативного мислення при вивченні математики»,»Роль самостійної роботи на уроках математики»

Доповідь

І.Й.Дудар

Г.С.Наконечна

5

Про підсумки контрольних зрізів знань з

математики у 5 класах

Інформація

Н.А. Устенко

IV Засідання Березень


з/п

Зміст роботи (тема уроку, практичного заняття, доповіді тощо)

 

Форма проведення

 

Залучені до виконання

 

1

 

Захист пошуково-дослідницьких робіт

 

 

 

Члени кафедри

 

2

 

Формування комунікативної

компетентності на основі соціокультурного і творчого розвитку учнів

 

Виступ

 

М.С.Гречук

член кафедри

 

3

Проектування й впровадження сучасних педагогічних технологій щодо розвитку особистості у навчанні інформатики

Доповідь

О.В.Дудик,

член кафедри

4

Упорядкування матеріалів з досвіду роботи вчителів для інформаційного методичного бюлетеня «У творчому пошуку»

члени кафедри

 

 

 


 

V Засідання Травень

з/п

Зміст роботи (тема уроку, практичного заняття, доповіді тощо)

Форма проведення

Залучені до виконання

1

 

Актуальний інструктаж про організацію і проведення ДПА та підготовку учнів до ЗНО.

 

 

Інформація

І.Й.Дудар

голова кафедри

 

2

 

Визначення членами кафедри тем робіт для подання на виставку захист методичних доробок «інноваційний підхід до науково – методичного супроводу навчально– виховного процесу».

Круглий стіл

 

Члени кафедри

 

3

 

Про виконання навчальних програм. Підведення підсумків діяльності кафедри за рік та визначення завдань на наступний навчальний рік.

 

Круглий стіл, анкетування

 

Члени кафедри

 


 


 

© Кривецький І.О., 2012-2016. ВСІ ПРАВА ЗБЕРЕЖЕНО. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове!

RocketTheme Joomla Templates
Яндекс.Метрика