gototopgototop
Інформація на цьому сайті не оновлюється!
Відвідайте наш новий сайт

НАШІ ПАРТНЕРИ

ОБИРАЙ ЯКІСНУ ОСВІТУ!

Новини Osvita.ua

Будь-ласка, забеспечте доступність Кеш-директорії для запису.
Кафедра іноземних мов

Кафедра іноземних мов

Проблема кафедри:

Формування творчої особистості гімназиста та роль тестування у підвищенні мотивації до вивчення іноземних мов

Керівник кафедри Ващук Ольга Іванівна

Бондар Любов Деонізіївна, вчитель англійської мови, категорія «вища», педагогічне звання «старший учитель»

Ващук Ольга Іванівна, вчитель англійської мови, категорія «вища», педагогічне звання «старший учитель»

Скубаковська Наталія Ігорівна, вчитель англійської мови, категорія «вища»

Богуш Олеся Олегівна, вчитель англійської та німецької мов, категорія «І»

Холонівська Ірина Леонтіївна, вчитель англійської мови, категорія «вища», педагогічне звання «старший учитель»

Шаршакова Маріанна Олександрівна, вчитель англійської мови, категорія «вища», педагогічне звання «старший учитель»

Лотоцька Марія Олександрівна, вчитель німецької мови, категорія «вища»

Захарко Надія Юхимівна, вчитель німецької мови, категорія «вища»

 

У 2015-2016 навчальному році кафедра вчителів іноземних мов продовжувала працювати над проблемою «Реалізація компетентісного підходу до навчання та впровадження інноваційних методів та прийомів, спрямованих на залучення гімназистів до активної творчої навчально-пізнавальної діяльності».

Засідання методичного об’єднання проводились згідно плану.

Були розглянуті такі  теоретичні питання: «Вебінари як засіб вирішення освітянських проблем»,«Запровадження кейс-методу мови на заняттях з англійської мови», «Формування комунікативної компетентності учнів засобами позакласної роботи», основна увага яких акцентувалась на впровадженні інноваційних методів роботи з обдарованими дітьми та формуванні творчого потенціалу, які суттєво вплинули на підвищення фахової майстерності учителів кафедри.

Активізувало роботу усіх вчителів кафедри по формуванню творчої особистості гімназистів обговорення таких питань:

«Нестандартні уроки як засіб формування креативного мислення», «Самореалізація особистості учня у різних видах творчої діяльності», «Формування культурознавчої та країнознавчої компетенцій на уроках англійської мови», «Формування критичного мислення через розвиток аудитивних навичок», «Мотивація як засіб оптимізації вивчення англійської мови».

Розвинуло творчий потенціал вчителів кафедри включення в роботу кафедри розгляд питань практичного спрямування:«Використання відео-фільмів на уроках іноземних мов  “ How to make lessons more interactive?” Використання інтернет-ресурсів», «Інтегроване навчання на уроках німецької мови», «Вправи з розвитку навичок усного мовлення з методичної бібліотечки вчителя англійської мови «Цікаві хвилинки на уроках» та інші.

Було проведено круглий стіл учителів кафедри на тему: «Принцип доступності та послідовності у викладанні іноземних мов», про адаптацію перших класів гімназії.

Кафедрою обговорювались зразки роздаткового матеріалу по використанню автентичних текстів для розвитку мовних та мовленнєвих навичок учнів, про впровадження  передового педагогічного досвіду на уроках англійської мови.

Також була сформована творча група щодо реалізації роботи з упорядкування тематичних матеріалів краєзнавчого характеру на англійській мові за темою «Історія закладу» для використання на уроках з метою забезпечення соціокультурного компоненту.

Підвищенню рівня самоосвіти та обміну передовим педагогічним досвідом вчителів сприяли створення та активізація учительських блогів (Ващук О.І., Бондар Л. Д., Холонівська І.Л., Скубаковська Н.І.) та обговорення на засіданнях м\о актуальних статей  фахового журналів «Англійська (німецька) мова та література » та новинок методичної літератури.

У 2015-2016 н.р. учитель кафедри Ващук О.І. брала участь у Всеукраїнському конкурсі «Вчитель року», у номінації «Англійська мова», де посіла IIІ призове місце. Вчитель Ващук О.І. також поширила свій досвід роботи у фаховому журналі « Англійська мова» з досвіду роботи в англомовних таборах та конспект уроку з підвищення мотивації навчання.

Учителями ‎Бондар Л. Д. представлені матеріали з досвіду роботи над темою «Самореалізація особистості учня у різних видах творчої діяльності» в інформаційно-методичному віснику «У творчому пошуку» при ІМЦО та  відправлено для друку у фахових журналах матеріали з досвіду роботи. Також вчителями було систематизовано матеріали творчого доробку та представлено на виставці педагогічної майстерності. Ефективність роботи кафедри вчителів іноземних мов підтверджують результати участі гімназистів у олімпіадах з англійської мови (IV заг.місце), німецької мови (2 місце). Хороші результати показали учні на олімпіаді з англійської мови в 2015-2016 н.р, призером якої став Волков Антон (2 м.), учитель – Ващук О. І., а на олімпіаді з німецької мови призером  став Кобзар Н. (2 місце), учитель – Лотоцька М. О. Достойно виступили на науково- практичній конференції з англійської мови, де учениця 7-Б класу Маковська А. виборола II місце (учитель Холонівська І.Л. Також 23 учнів були залучені до виконання завдань конкурсів з англійської мови «Пазл», в якому здобули 3 перемоги та отримали сертифікати і призи.

До того ж, 25 учнів достойно з використанням мультимедійних засобів захищали пошуково-дослідницькі роботи на гімназійному рівні. Найактивнішими виявились гімназисти 3-х класів. Проте, кількість учасників старшої школи, бажаючих долучатись до цієї пошукової позакласної діяльності різко зменшилась.

Заслуговує уваги робота кафедри в організації позакласної роботи з іноземних мов. В листопаді 2015 року дуже активно та пізнавально проводився Тиждень іноземних мов, під час якого були представлені  проектні роботи, конкурси пісень, розваг, на кращий переклад віршів, вікторини «Чи знаєте ви Канаду?», «Що? Де? Коли?», антивоєнний флеш-моб «People, Stop Fighting», день музики, інсценізація казки «Бременські музиканти». На лінійці були оголошені переможці конкурсів та здійснювалось вручення призів. Вчителями кафедри були розроблені заходи до святкування 2016 року як року англійської мови. Проводились відкриті уроки, рольові ігри «В кафе» на розвиток ситуативного мовлення, презентувались проектні роботи, демонструвались фільми та мультфільми англійською мовою у літньому таборі, використовувались у репертуарі вокальних гуртків пісень з англомовним текстом.

Завдяки хорошому забезпеченню кабінетів іноземних мов технічними засобами навчання всі уроки англійської та німецької мов проходять з використанням CD та DVD дисків. В цьому навчальному році гімназійна бібліотека поповнена 6-ма сучасними словниками.

Дотримуючись нових вказівок Міністерства освіти щодо переваги комунікативної методики вивчення іноземних мов ми активно співпрацюємо з представниками Британських видавництв, які уможливлюють навчання учнів за автентичними підручниками, які урізноманітнюють уроки іноземної мови та сприяють посиленню мотивації її вивчення. В подальшому проводимо апробацію електронних автентичних підручників з метою створення віртуального середовища класу.

Аналіз роботи членів кафедри дає підстави зробити висновок, що поставлені завдання були  виконані успішно. В наступному навчальному році кафедра іноземних мов ставить перед собою такі завдання:

- посилити роботу кафедри з обдарованими дітьми;

- вдосконалити організацію пошукової діяльності гімназистів старших класів;

- покращити роботу з учнями, які мають низький рівень досягнень;

- активізувати роботу вчителів кафедри над поширенням власного педагогічного досвіду  в педагогічній пресі та через створення блогів;

- потребує технічного забезпечення та поновлення автентичною літературою  кабінет німецької мови;

- потребує мультимедійного оснащення кабінет іноземних мов;

У 2016-2017 навчальному році учителі кафедри будуть продовжувати працювати над проблемою «Реалізація компетентісного підходу до навчання та впровадження інноваційних методів та прийомів, спрямованих на залучення гімназистів до активної творчої навчально-пізнавальної діяльності». У план роботи будуть внесені питання щодо розвитку творчого потенціалу та критичного мислення гімназиста через впровадження в практичну діяльність вчителів нестандартних уроків, виховних заходів, залучення їх у підготовку та проведення творчих вечорів, конкурсів, змагань. Планується провести заходи, спрямовані на національно-патріотичне виховання гімназистів.

1 ЗАСІДАННЯ                                                                         ВЕРЕСЕНЬ

Зміст роботи

Форма провед.

Залучені ло виконання

Термін викон.

1.

 

 

2.

3.

4.

Аналіз роботи кафедри вчителів іноземних мов у 2015-2016 н.р. та затвердження плану роботи кафедри на 2016-2017 н.р.

Опрацювання листа МОНУ від 09.06.2016 №1-9- 296 про структуру 2016-2017 н.р. та методичних рекомендацій щодо  вивчення іноземних мов у ЗНЗ у 2016-2017 навчальному році і програми ЗНО з англійської мови 2017 року

Погодження календарно-тематичних планувань уроків та погодження плану роботи кафедри іноземних мов

Огляд новинок зарубіжних та вітчизняних освітніх видань, фахових журналів

Доповідь.

Круглий стіл

Ващук О.І.

Ващук О.І.

Учителі кафедри

Ващук О.І.

Члени кафедри

Ващук О.І.

09.2016

 

 

2 ЗАСІДАННЯ                                                                         ЛИСТОПАД

Зміст роботи

Форма проведення

Залучені до виконання

Термін виконання

1.

 

2.

3.

4.

Національно-патріотичне виховання на уроках іноземних мов.

Принцип доступності та послідовності у викладанні предмету. (Про адаптацію першокласників)

Хід реалізації роботи творчої групи з упорядкування тематичних матеріалів на англійській мові за темою «Історія закладу»

З методичної бібліотечки вчителя англійської мови «Цікаві хвилинки на уроках», «Веселі п’ятихвилинки»

Виступ

 

Обмін досвідом

 

Інформ.

Інформ

Ващук О.О

Учителі кафедри

Бондар Л.Д.

Ващук О.І

11.2016

3 ЗАСІДАННЯ                                                                         СІЧЕНЬ

Зміст роботи

Форма проведення

Залучені до виконання

Термін виконання

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Аналіз навчальних досягнень гімназистів за 1 семестр,шляхи усунення недоліків учнів, які мають низький рівень навченості, аналіз семестрових статистичних звітів вчителів іноземних мов та про виконання навчальних програм вчителями кафедри.

Про підсумки  II етапу олімпіади з іноземних мов.

Про участь вчителів кафедри у Місячнику методичних ідей

Технологія  веб-квест як засобу активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів

Огляд новинок зарубіжних та вітчизняних освітніх видань , фахових журналів

З методичної бібліотечки вчителя англійської мови «Що слід пам’ятати про говоріння», «Основні принципи аудіювання»

Інформац.

Круглий стіл

Круглий стіл

Доповідь

Круглий стіл

Інформ

Ващук О.І.

Ващук О.І.

Учителі кафедри

Шаршакова М.О.

Ващук О.І.

Ващук О.І.

01.17

 

 

 

 

 

 

4 ЗАСІДАННЯ                                                                         ЛЮТИЙ

Зміст роботи

Форма проведення

Залучені до виконання

Термін виконання

1.

2.

3.

4.

5.

Позакласна робота з іноземної мови як стимулювальний засіб поглиблення знань учнів

Про підсумки  результатів науково-дослідницької конференції

Сучасні технології розвитку пізнання творчої особистості учнів

Огляд новинок зарубіжних та вітчизняних освітніх видань, фахових журналів

З методичної бібліотечки вчителя англійської мови «Шість принципів вивчення нових слів», «П’ять порад з граматики», «Як навчити писати грамотно та з задоволенням

Виступ з досвіду роботи

Інформація

З досвіду роботи

Круглий стіл, інформація-ознайомлення

Інформ

Богуш О.О.

Скубаковська Н.І.

 

Ващук О.І.

Захарко Н.Ю.

Ващук О.І. Учителі кафедри

Ващук О.І.

02.2016

 

 

 

5 ЗАСІДАННЯ                                                                         КВІТЕНЬ

Зміст роботи

Форма проведення

Залучені до виконання

Термін виконання

1.

2.

3.


4.

Організаційно-педагогічні умови співробітництва вчителя та учня на уроках іноземних мов

Здоровозбережувальні технології на різних етапах навчання за підручниками Лонгмана та Макмілана

Результати проведення конкурсу-захисту  пошуково-дослідницьких  робіт

 

Огляд новинок зарубіжних та вітчизняних освітніх видань, фахових журналів

Виступ з досвіду роботи

Доповідь

Доповідь

 

Круглий стіл

інформація-ознайомлення

Холонівська І.Л., Лотоцька М.О

Шаршакова М.О.

Ващук О.І.

Учителі кафедри

Ващук О.І.

04.2017

 


6 ЗАСІДАННЯ                                                                         ТРАВЕНЬ

Зміст роботи

Форма проведення

Залучені до виконання

Термін виконання

1.

 

2.

3.

4.

5.

Про стан інноваційно-освітньої діяльності педагогів кафедри за 2015-16 н. р.

Про виконання навчальних програм, Підведення підсумків діяльності м\о за рік та визначення завдань на наступний навчальний рік

Огляд новинок зарубіжних та вітчизняних освітніх видань , фахових журналів

Про організацію ДПА учнів 5, 7 класів

 

Про організацію літнього мовного табору

Інформац.

Круглий стіл

Круглий стіл

Ващук О.І.

Ващук О.І.

Учителі кафедри

Ващук О.І.

Учителі кафедри

 

Ващук О.І.

Ващук О.І.

05.17р.

ВИВЧЕННЯ ТА  ПОШИРЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО  ДОСВІДУ

Зміст роботи

Термін викон.

Відповід.

Примітка

1.

Впроваджувати в практику роботи нові педагогічні технології, інновації, досягнення педагогічної та психологічної науки, досвіду вчителів міста та держави  на основі матеріалів фахового журналу « Англійська мова та література», «Німецька мова в школі».

До грудня

2016 р.

Учителі кафедри

2

Вчителям кафедри поширювати свій досвід роботи та запроваджувати ППД через створення та активізацію Блогів.

Січень, 2017

Учителі кафедри

3

Вчителям Холонівській І.Л., Шаршаковій М.О., подати матеріали з власного досвіду для друку в періодичні освітні видання.

Січень, 2017р

Холонівська І.Л.

Шаршакова М.О.

4

Активізувати роботу творчої  групи  з упорядкування тематичних матеріалів до використання на уроках за темою «Історія гімназії»

Бондар Л.Д.

Учит. кафедри

5

Всім вчителям кафедри іноземних мов взяти участь у січневих секційних нарадах та вчителям англійської мови – у семінарах по підготовці учнів випускних класів до ЗНО з англійської мови.

Згідно графіка

Учит. кафедри

6

Вчителям кафедри взаємо відвідувати уроки колег згідно складеного індивідуального плану:

а) Бондар Л. Д., Ващук О. І

б) Холонівської І. Л., Скубаковської Н.І.

в) Богуш О. О.

г) Захарко Н. Ю, Лотоцької М. О,

д) Шаршакової М.О.

Жовтень

Листопад

Грудень

Лютий

Березень

Квітень

ЗАХОДИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ТА  ПІДВИЩЕННЯ  РІВНЯ  НАВЧАЛЬНИХ  ДОСЯГНЕНЬ  УЧНІВ,  ЇХ  КОМПЕТЕНЦІЙ

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1

Провести гімназійні олімпіади по паралелях:

а) 4 кл.

б) 5 кл.

в) 6 кл.

г) 7 кл.

До 03.10. 2016р

Бондар Л.Д.

Богуш О.О.

Холонівська І.Л.

Ващук О.І.

2

Провести аналіз семестрових статистичних звітів вчителів англійської, німецької мов

До 25.12.2016

Ващук О.І.

3

Проводити огляд новинок літератури, публікацій фахової преси.

На зас. м/о

Учит. кафедри

4

В разі виявлення утруднень учнів у засвоєнні програмового матеріалу, виробити рекомендації щодо усунення виявлених недоліків

Грудень 2016р

5

Забезпечити педагогічний супровід учнів, що пишуть пошуково-дослідницькі роботи

Протягом року

Учит. кафедри

6

Провести підсумкові контрольні роботи

Травень 2017р

Ващук О.І.

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ

Зміст та теми заходів

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

1.

Підготувати переможців 1 туру олімпіади до участі їх у 2 турі

До листопада 2016 р

Учителі кафедри

2

Залучити учнів до участі у конкурсах «Гринвіч» «Пазл» «Орлятко» та пошуково-дослідницької діяльності.

До січня

Учителі кафедри

3

Організувати учнів до випуску стіннівок на українську тематику

До 12.12.2016

Учителі кафедри

4

Залучати учнів до факультативів з англійської мови.

Вересень

Учителі кафедри

5

Провести позакласні заходи в рамках Року англійської мови.

До 26.09

Учителі кафедри

6

Залучення учнів до проведення заходу, присвяченого Європейському Дню мов 26 вересня (випуск постерів, спілкування іноземною мовою)

До травня

Учителі кафедри

7

Сформувати тематичні матеріали до використання на уроках за темою «Історія  нашого закладу» та зробити презентацію гімназії на англійській мові.

Творча група

УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ КАБІНЕТІВ

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

1.

Створити банк даних обдарованих учнів

1-30.10.16р

Ващук О.І.

2

Упорядкувати портфоліо учителів в електронному варіанті

27-31 жовтня 2016 року

Бондар Л.Д., Ващук О.І.

3

Активізувати блоги  та поновити банк забезпечення інформаційними електронними засобами навчання

До 10 грудня 2016 року

Учителі кафедри

Ващук О.І.

4

Поповнити тематичну картотеку матеріалів уроків

До березня 2017р

Учителі кафедри

 

© Кривецький І.О., 2012-2016. ВСІ ПРАВА ЗБЕРЕЖЕНО. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове!

RocketTheme Joomla Templates
Яндекс.Метрика