gototopgototop
Інформація на цьому сайті не оновлюється!
Відвідайте наш новий сайт

НАШІ ПАРТНЕРИ

ОБИРАЙ ЯКІСНУ ОСВІТУ!

Новини Osvita.ua

Будь-ласка, забеспечте доступність Кеш-директорії для запису.
Кафедра природничо-математичного циклу

Кафедра природничо-математичного циклу

Проблема кафедри:

Використання інноваційних методів роботи на уроках природничо-математичного циклу з метою розвитку творчого потенціалу гімназистів

Керівник кафедри Сторощук Любов Григорівна

Півчук  Тетяна Петрівна, вчитель географії, економіки, природознавства, категорія «вища», педагогічне звання «вчитель-методист»;

Киричук Надія  Іванівна, вчитель географії та природознавства, категорія «вища», педагогічне звання «вчитель-методист»;

Сторощук Любов Григорівна, вчитель хімії та основ здоров’я, категорія «вища», педагогічне звання «старший вчитель»;

Таран   Галина Йосипівна, вчитель біології та основ здоров’я, категорія «вища»;

Дяків Оксана Ярославівна, вчитель фізики та астрономії, категорія «ІІ»;

Шпачук Ірина Ярославівна, вчитель біології, категорія «ІІ».

 

Методичне об’єднання кафедри природничих наук за 2015-2016 н.р. працювало згідно плану методоб’єднання.  Вся робота М/О була спрямована на підвищення фахової майстерності педагогів та покращення результативності навчально-виховного процесу.

Вчителі кафедри працювали над проблемою «Впровадження новітніх технологій у процесі розв’язання проблеми взаємодії природи, людини і суспільства з метою пізнавальної активізації учнів»

За 2015-2016 навчальний рік було проведено п’ять засіданнь М/О, основна тематика яких була спрямована на реалізацію інноваційного  освітнього середовища як фактора формування творчої, конкурентноспроможної особистості та життєвих компетентностей гімназистів.

Робота здійснювалась за напрямками:

-  робота з обдарованими дітьми ( урочна і позаурочна робота по підготовці гімназистів до шкільних, міських і обласних олімпіад та науково-практичних конференцій);

-  залучення гімназистів до творчого особистнісно - зорієнтованого навчання;

-  участь гімназистів у підготовці і проведенні предметних тижнів, свят гімназії;

-  підготовці і проведенні відкритих уроків;

-  залучення гімназистів у підготовці та участі у різноманітних конкурсах, вікторинах; створення і презентацій проектів та альманахів;

-  здійснення моніторингів економічної та екологічної компетентності гімназистів;

-  застосування мультимедійних засобів навчання у вивченні предметів природничого циклу, особливо з предметів географія, економіка, хімія, фізика.

Вчителями М/О були підготовлені доповіді і виступи з тем:

-  адаптація учнів 1-х класів до основної школи;

-  застосування інноваційних технологій у вивченні предметів природничого циклу;

-  використання мультимедійних засобів навчання на уроках природничого циклу;

-  хвороби сучасної цивілізації.

Здійснюючи програму гімназії «Обдаровані діти» гімназисти завоювали перше командне місце на міській олімпіаді з географії , фізики  та хімії, та третє командне місце з біології. Не погано виступили наші вихованці на обласних олімпіадах, завоювавши  треті місця з фізики — Волков  Антон 4Б(8)кл.,хімії Кобзар Назар 6Б(10)клас, а також третє місце з науково-практичної конференції  Саідов Назар 6(10) клас хімія..

Вчителі М/О брали участь у семінарах М/О міста, області, виступали з доповідями; працювали у творчих групах. Вчитель Таран Г.Й. провела тиждень основ здоров'я під час яких були проведені різні конкурси та змагання.

Удосконалюючи навчально – матеріальну базу кабінетів, вчителі М/О поповнювали методичними розробками папки кабінетів.

Готуючись до ЗНТ, вчителі працювали по підготовці випускників з предметів природничого циклу, розробили рекомендації з окремих предметів по підготовці до ЗНТ.

Протягом навчального року були і недоліки, які обговорювались на засіданнях М/О.

Для оновлення кабінетів слід розробити конкретні матеріали самих необхідних для викладання предметів природничого циклу.

Слід врахувати на наступний навчальний рік і більшу заповнюваність кабінету інформатики для проведення там уроків з використанням мультимедійних засобів навчання на уроках природничого циклу.

Вчителі кафедри постійно цікавляться новинками методичної літератури, керуються в роботі вказівками та рекомендаціями Міністерства освіти. Продовжується робота по впровадженню на уроках комп’ютерних технологій.

Систематично поповнюється та вдосконалюється матеріальна і методична база кабінетів.

Окрім здобутків, варто звернути увагу на ряд проблем та потреб учителів кафедри:

- потреба у більшій кількості стаціонарних комп’ютерів;

- необхідність покращити роботу з учнями, що мають низький рівень успішності.

Вчителі кафедри у 2015-2016н.р. плідно працювали та надалі працюватимуть над проблемою «Використання інноваційних методів роботи на уроках природничо-математичного циклу з мет

Завдання кафедри:

1. Забезпечення якісного засвоєння учнями програм із навчальних дисциплін та вироблення умінь і навичок, передбачених «Державними стандартами базової і повної загальної середньої освіти».

2. Продовжувати впроваджувати   технології інтерактивного навчання.

3. Поглиблювати знання та вміння  учнів шляхом:

- написання пошуково-дослідницьких робіт;

- відвідування занять гуртків, факультативів.

4. Впроваджувати комп’ютерні технології на уроках з метою ефективного використання  часу.

5. Проводити позакласну роботу з предметів.

6. Розвивати творчі задатки обдарованих учнів, залучаючи їх до участі в олімпіадах, конкурсах, проектах.

7. Проводити предметні тижні.

8. Створювати умови для розкриття духовного та творчого потенціалу учнів.

9. Вчителям кафедри підвищувати науково-методичну підготовку, удосконалювати педагогічну майстерність через участь у семінарах, засіданнях методичних об’єднань, різних творчих груп.

10. Систематично знайомитись і впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації, упорядкувати портфоліо вчителів в електронному варіанті, створити банк забезпечення інформаційними електронними засобами навчання.

Заходи щодо вивчення та підвищення рівня навчальних досягнень учнів, їх компетенцій

№з/п

Зміст роботи

Термін                  виконання

Відповідальний

Примітка

1.

Подати тематичне планування предметів для дистанційного навчання.

До 01.10.2016

Вчителі кафедри

(які викл. в перших класах)

2.

Виявлення утруднень учнів у засвоєнні програмного матеріалу та корекція у методиці викладання.

Січень

Вчителі кафедри

3.

Аналіз семестрових статистичних звітів вчителів.

Січень,

травень

Сторощук Л.Г.

4.

Провести шкільні олімпіади з географії, хімії, фізики, економіки, біології по паралелях.

01.10-21.10.2016

Киричук Н.І.

Півчук Т.П.

Сторощук Л.Г.

Таран Г.Й.

Дяків О.Я.

Шпачук І.Я.

5.

Забезпечувати педагогічний супровід учнів, що пишуть науково-дослідницькі роботи.

Жовтень-березень

Вчителі кафедри

6.

Провести тиждень фізики

січень

Дяків О.Я.

7.

Випустити методичний бюлетень

лютий

Дяків О.Я.

Організація і проведення позакласної роботи

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1.

Створення гімназійного клубу «Діти природи» з метою поглиблення екологічної освіти серед гімназистів.

Вчителі кафедри

2.

Надати наукову допомогу учням у пошуково дослідницькій діяльності.

Вересень

Вчителі кафедри

3.

Підвищити профільну підготовку гімназистів в світлі ознайомлення з різними професіями та сучасними вимогами до них.

Листопад

Киричук Н.І.

4.

Брати активну участь у гімназійних конкурсах, святах.

Протягом навчального року

Вчителі кафедри.

5.

Розробити, підготовити і провести тиждень фізики в гімназії. Для цього залучити у проведенні відкритих уроків та позакласних заходів гімназистів усіх паралелей.

січень

Дяків О.Я.

6.

Провести позакласні заходи на екологічну тематику

Лютий

Таран Г.Й.

Шпачук І.Я.

Удосконалення навчально-матеріальної бази

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1.

Продовжити роботу над картотекою  матеріалів фахових видань.

До 01.10

Вчителі кафедри

2.

Упорядкувати папки  самоосвіти.

До 01.11

Вчителі кафедри

3.

Поповнити тематику пошуково – дослідницьких робіт.

жовтень

Вчителі кафедри

4.

Поповнити кабінети матеріалами передового педагогічного досвіду, папками для зберігання тематичних навчальних матеріалів.

жовтень

Таран Г.Й.

Дяків О.Я.

5.

Систематизувати завдання з підготовки до олімпіад, конкурсів.

Січень

Дяків О.Я.

Шпачук І.Я.

6.

Систематизувати матеріали навчальних електронних підручників, програм, матеріалів Інтернету.

Травень

Таран Г.Й.

 

Тематика засідань

Зміст роботи (тема уроку, практичного заняття, доповіді тощо)

Термін проведення

Виконавець

І засідання

вересень

1.

2.

3.


4.

5.

6.

Про підсумки роботи кафедри у 2015-2016 н.р. та визначення завдань на наступний навчальний рік.

Ознайомлення, вивчення нормативних та інструктивно-методичних матеріалів, програм, рекомендацій.

Опрацювання листа МОНУ від 14.07.2016року № 826 «Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016-2017н.р.» Державних стандартів базової загальної середньої освіти у 1-3 класах.

Погодження плану роботи кафедри на 2016-2017н.р., обговорення індивідуальних проблем до атестаційних завдань та до курсових і післякурсових завдань.

Погодження календарно-тематичного планування уроків вчителів кафедри.

Про проведення шкільних олімпіад та визначення графіку їх проведення.

15.09.2016

Сторощук Л.Г.

Півчук Т.П.

Сторощук Л.Г.

Сторощук Л.Г.

ІІ засідання

листопад

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Обговорення питань адаптації учнів 1-х класів до основної школи та використання принципу наступності у викладанні природничих дисциплін

Про стан викладання екології та виховання екологічної культури учнів

Про видавничу діяльність членів кафедри

Обговорення тематики пошуково -дослідницьких робіт гімназистів

Відкритий урок вчителя географії Півчук Т.П.

Круглий стіл по обговоренню відкритого уроку

План роботи при проведенні тижня  фізики

17.11.2016

грудень

Сторощук Л.Г.

Таран Г.Й. Шпачук І.Я.


Вчителі кафедри

Вчителі кафедри

Півчук Т.П.

Вчителі кафедри.

Дяків О.Я.

ІІІ засідання

лютий

1.

2.

3.

4.

Про ефективність використання інформаційно- комунікаційних технологій на уроках природничо-математичного циклу.

Аналіз успішності якості знань, рівня сформованості умінь та виявлення прогалин у роботі за перший семестр.

Презентація роботи вчителя Півчук Т.П.

Відкритий урок вчителя фізики  Дяків О.Я.

16.02.2016

Сторощук Л.Г.

Киричук Н.І.

Півчук Т.П.

Дяків О.Я.

ІV засідання

квітень

1.

2.

3.

Захист пошуково-дослідницьких робіт.

Огляд фахової педагогічної преси та ознайомлення з інноваціями щодо впровадження передових педагогічних технологій.

Презентація роботи вчителя Шпачук І.Я. з теми «Сміття має дім»

20.04.2016

Сторощук Л.Г., Таран Г.Й., Півчук Т.П., Дяків О.Я., Шпачук І.Я. Киричук Н.І.

Вчителі кафедри

Шпачук І.Я.

V засідання

травень

1.

2.

3.

Про підсумки захисту пошуково –дослідницьких робіт.

Підсумки діяльності кафедри  за рік.

Складання проекту плану роботи на 2016-2017 н.р.

18.05.2016

Сторощук Л.Г.

Сторощук Л.Г.

Сторощук Л.Г.

Вивчення та поширення перспективного педагогічного досвіду

з/п

Зміст роботи

Дата

Виконавець

Примітка

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


8.


9.

Участь вчителів М/О у міських та шкільних М/О, семінарах, творчих групах, конкурсах з метою підвищення фахового рівня.

Проведення майстер –клас з географії

Взяти участь у місячнику методичних ідей «45 хвилин методичних інноваційних технологій.»

Вивчення методичних рекомендацій опублікованих у фахових журналах.

Оглядати і обговорювати на засіданнях М/О новини фахової преси.

Вивчення методичних матеріалів ІМЦО,

Обговорення досвіду викладання природничих наук за круглим столом разом  з вчителями предметниками міста.


Участь у роботі творчої гімназійної групи.

Вивчення і використання досвіду роботи кращих вчителів міста.

листопад

лютий

лютий

протягом року

протягом року

протягом року


грудень

 

протягом року


грудень

Сторощук Л.Г.

Півчук Т.П.

Вчителі кафедри

Вчителі кафедри.

Вчителі кафедри.

Вчителі кафедри

Півчук Т.П.

Сторощук Л.Г.

Дяків О.Я.

Півчук Т.П.

Киричук Н.І.

Дяків ОГ.Я.

Шпачук І.Я.

Дяків О.Я.

 

 

 

© Кривецький І.О., 2012-2016. ВСІ ПРАВА ЗБЕРЕЖЕНО. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове!

RocketTheme Joomla Templates
Яндекс.Метрика