gototopgototop
Інформація на цьому сайті не оновлюється!
Відвідайте наш новий сайт

НАШІ ПАРТНЕРИ

ОБИРАЙ ЯКІСНУ ОСВІТУ!

Новини Osvita.ua

Будь-ласка, забеспечте доступність Кеш-директорії для запису.
Cубкультура — новітня цінність у сучасному суспільстві Друк e-mail
Рейтинг Користувача: / 2
НайгіршеНайкраще 
П'ятниця, 13 березня 2015, 14:08

Сучасне суспільство — це ера технологічної культури, де людина створює свій мікрокосмос, своє середовище існування і виявляє свій багато­гранний творчий .потенціал. У свою чергу, це потре­бує модернізації вітчизняної освіти для успішного виконання нею нового соціального замовлення, — формувати сучасну мобільну, соціальне активну, толерантну особистість. Почали з'являтися нові парадигми освіти й виховання, у яких проблема гуманізації набуває більш глибокого і якісно ново­го змісту, а характер розв'язання її завдань визна­чає ступінь їхнього впливу на шляхи майбутнього розвитку суспільства. Однією з основних характе­ристик гуманізації є закладання в особистість за­гальнолюдських цінностей, в основі яких — ідеали добра, справедливості, служіння народові.

Виникає питання: чи поєднуються цінності, що пропагуються засобами масової інформації, кож­ною конкретною сім'єю, з освітніми цінностями, адже вони дуже активно впливають на формування особистості, на соціокультурний світ людини і осо­бливо дитини?

Природна активність самої дитини, що вияв­ляється в різних видах інтелектуально-творчої діяльності (навчання, спілкування, взаємини) спонукає до формування  соціокультурного світу. Особливе місце у  його формуванні дитини посідає навколишнє середовище. Однією з його складових є співтовариство людей, у  якому  кожна  група  виробляє  свою  особисту систему поглядів на світ, свою картину світу. Та­кими групами є, зокрема, неформальні молодіжні об'єднання (субкультури).

У сучасній науці субкультуру прийнято розглядати як систему цінностей, наста­нов, способів поведінки і життєвих стилів певної соціальної групи.

Молодіжною субкультурою називають культу­ру певного молодого покоління, яке має спільний стиль життя, поведінки, групових норм, цінностей та переконань. У складний період переходу з ди­тинства в доросле життя перед молодими людь­ми постає дуже багато проблем, які вони часто не в змозі розв'язати самостійно. У цьому випадку їм необхідна група ровесників, що мають ті самі про­блеми, ті самі цінності та ідеали. Для полегшення переходу з одного періоду в інший і необхідна мо­лодіжна субкультура, яка акумулює в собі досвід розв'язання всіх життєвих проблем, накопичений багатьма поколіннями молоді.

Серед соціальних причин виникнення молодіжної субкультури найбільш важливими є такі:

1) зростання доходів середнього класу молодіж­ного суспільства;

2) поява нових засобів запису і поширення му­зичної продукції (радіоприймачів, музичних центрів);

3) науково-технічний прогрес.

Учені виділяють певні ознаки сучасної молодіжної субкультури.

1.Переважно відпочинково-рекреативна спрямо­ваність. Окрім комунікативної функції (спіл­кування один з одним), відпочинок виконує й рекреативну (більшість опитаних старшо­класників зазначили, що віддають перевагу пасивному відпочинку); пізнавальна функція при цьому не реалізується зовсім або незначною мірою. Рекреативні відпочинкові орієнтації підкріплюються змістом сучасних теле- і радіопередач.

2.«Вестернізація» (американізація) культурних по­треб та інтересів. Цінності національної культу­ри (як класичної, так і народної) витісняються стереотипами масової культури, які орієнтовані на поглиблення цінностей «американського спо­собу життя» в його примітивному відтворенні.

3.Пріоритет споживацьких орієнтацій. Спожи­вацтво виявляється як у соціокультурній, так і в інших сферах життя.

4. Низька індивідуальність та винахідливість куль­тури. Вибір тих чи інших культурних цінностей найчастіше пов'язаний із груповими стереоти­пами, а також із престижною ієрархією ціннос­тей у неформальній групі спілкування. Групові стереотипи та ієрархія цінностей пов'язані зі статевою належністю, рівнем освіти, місцем проживання і навіть національністю.

5. Позаінституційна культурна самореалізація. Дослідження довели, що відпочинок молоді проходить поза закладами відпочинку, найчас­тіше поряд із телевізором. На жаль, більшість молодіжних та підліткових телепередач є доволі низькопробними.

6. Відсутність етнокультурної самоідентифікації. Це пов'язане з тим, що народну культуру (тра­диції, звичаї, фольклор) молодь здебільшого сприймає як глибокий пережиток минулого.

Загалом можна виділити 5 головних характеристик молодіжних субкультур:

1. Специфічний стиль життя і поведінки;

2. Наявність власних норм, цінностей, картини світу, які відповідають вимогам певних соціальних категорій молоді;

3. Протиставлення себе решті суспільства;

4. Зовнішня атрибутика, яка має символічне значення;

5. Ініціативний центр, який генерує тексти.

Неформальні молодіжні об'єднання діють за принципом «Я — ми — вони»:

*   «Я» — кожен член неформального об'єднання;

*   «Ми» — усі члени цього об'єднання;

*   «Вони» — всі, хто не входить до неформаль­ного об'єднання.

Науковець С. Сергєєв запропонував таку класифікацію молодіжних субкультур:

*  романтико-ескапістські (хіпі, індіаністи, толкі-ністи, байкери);

*  гедоністично-відпочинкові (мажори, рейвери, репери);

* радикально-конструктивні (панки, екстреміст­ські політизовані субкультури лівого і правого напрямів);

*   кримінальні (гопники, любери).

Батькам не варто одразу хапатись за серце, якщо їхня дитина почала дивно одягатися, слухати іншу, ніж зазвичай, музику чи говорити про те, що її ніхто не розуміє.

Що грамотніше з психологічної точки зору спілкуються батьки з дитиною у більш ранньому віці, то менша в неї виявлятиметься потреба у підлітковому віці категорично протиставляти себе батькам, шукаючи групу однолітків, які б визнавали її дорослішання та наявність власної точки зору.

Що ж робити якщо ви дізнались, що ваша дитина належить до певної субкультури?

Хочу надати кілька порад батькам

1.Початок зовнішнього перевтілення підлітка, зміна іміджу та інше – дуже тонкий момент, яскравий сигнал батькам, який говорить про те, що терміново потрібно налагоджувати стосунки. Непросто, повертаючись з роботи, питати, як справи, і бігти далі, а дійсно намагатися знайти те взаєморозуміння, яке поки що до кінця не втрачено.

2.Пам’ятайте, що приналежність субкультури не означає, що дитина «піде по похилій», обзаведеться шкідливими звичками, буде поводитися «погано». Все залежить від кожної конкретної людини. І коли дитина відчуває, що в родині її люблять і підтримують – то набагато менша ймовірність того, що вона піде проти сімейних цінностей, а при повазі до її «свободи вибору» – не буде доводити свою незалежність деструктивними, руйнівними способами.

3.Не намагайтеся витягнути підлітків із компанії силоміць. Часто вони демонструють зневагу до «предків» перед своїми однодумцями, тому ваші спроби витягнути з цієї групи лише стануть приводом для того, щоб покращити свою репутацію в очах товаришів. Тут варто тільки щиро поговорити.

4.Сповідування субкультури може виявлятися у формі протесту, включати маніпулювання суспільством шляхом заподіювання підлітком собі шкоди. Найчастіші спроби завдати шкоди своєму здоров’ю – у тих ситуаціях, коли діти почуваються самотніми, втрачають сенс життя. Нанесення шкоди собі може бути і способом привернути увагу. При цьому підліток не замислюється про те, що може справді загинути.

5. У випадках, коли дитина погрожує заподіяти собі шкоду або робить такі спроби, краще звернутися по допомогу до психолога.

6. Якщо не вдається встановити довірчі стосунки з підлітком – зверніться по допомогу до того, хто є авторитетом для дитини (родича, друга) або до фахівця.

7. Пам’ятайте з часом дитина відійде від субкультури, до якої належить.

8. Намагайтеся розуміти свою дитину, звертайте увагу на її досягнення, поважайте її і пам’ятайте, якими були ви у її віці.

4.Сповідування субкультури може виявлятися у формі протесту, включати маніпулювання суспільством шляхом заподіювання підлітком собі шкоди. Найчастіші спроби завдати шкоди своєму здоров’ю – у тих ситуаціях, коли діти почуваються самотніми, втрачають сенс життя. Нанесення шкоди собі може бути і способом привернути увагу. При цьому підліток не замислюється про те, що може справді загинути.

 

© Кривецький І.О., 2012-2016. ВСІ ПРАВА ЗБЕРЕЖЕНО. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове!

RocketTheme Joomla Templates
Яндекс.Метрика