gototopgototop
Інформація на цьому сайті не оновлюється!
Відвідайте наш новий сайт
Про нас

Червоноградська гімназія -


"Флагман освіти і науки України"

 

 

 

Кредо закладу:

«Перемога — це не станція, а дорога»

А.Доленго

Педагогічний колектив гімназії — це досвідчені, високопрофесійні, творчі вчителі, які впроваджують інноваційні методи навчання і забезпечують високий рівень навчальних досягнень гімназистів. У гімназії діє 19 класів, у яких навчається 481 учнів. Навчально-виховний процес забезпечують 49 педагогів, в тому числі практичний психолог, педагог-організатор, завідувач бібліотеки. Серед педагогів 80 % спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії, з них 19 учителів мають педагогічне звання “старший учитель”, 11 - “вчитель-методист”.


Проблема, над якою працює гімназія:

«Упровадження інноваційних методів роботи з обдарованими учнями як засіб формування інтелектуального потенціалу гімназистів»

Основні напрямки діяльності у 2016-2017 н.р.:

- забезпечення реалізації ІІІ етапу основної проблеми закладу «Упровадження інноваційних методів роботи з обдарованими дітьми як засіб формування інтелектуального потенціалу гімназистів»;

- забезпечення умов для впровадження Державного стандарту базової загальної середньої освіти у 1-3 (5-7) класах;

- продовження впровадження компетентнісного підходу до організації навчально-виховного процесу та забезпечення контролю за якістю навчання та об’єктивністю оцінювання навчальних досягнень учнів;

- забезпечення вивчення базових дисциплін відповідно до листа МОН України від 26.06.2015 № 1/9-305;

- удосконалення роботи з обдарованими дітьми;

- здійснення модернізації навчального процесу, удосконалення впровадження інформаційних технологій, оновлення змісту і підвищення якості освіти;

- посилення контролю за якістю навчальних досягнень учнів 3-5 класів;

- поетапне створення ефективної виховної системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у ЗНЗ, затверджених наказом МОН України від 16.06.2015 № 641;

- активізацію міжнародної співпраці;

- забезпечення науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу, педагогічних інновацій, атестацій медпрацівників та підвищення їх професійної компетентності;

- сприяння усвідомленому вибору учнями напрямку профільного навчання в старшій школі, здійснення до профільної підготовки учнів;

- впровадження компетентнісного підходу до навчання: організація вчителями індивідуальної навчальної діяльності гімназиста спрямованої на саморозвиток, формування самоосвітньої компетентності учнів, розвиток нахилів та здібностей дітей через залучення в роботі секцій МНТУ, гуртків, залучення учнів до написання пошуково-дослідницьких робіт, проведення предметних олімпіад, заочних олімпіад різних етапів, інтернет олімпіад, інтелектуальних турнірів, конкурсів, фестивалів художньої творчості;

- подальше впровадження рейтингової системи роботи гімназії на основі моніторингу якості навчальних досягнень учнів;

- впровадження психолого-педагогічних досліджень та оптимального використання можливостей прогнозуючого комплексу «Універсал»;

- створення умов для самореалізації учнів через учнівське самоврядування, запозичення досвіду інших навчальних закладів, ініціювання та реалізація соціально-значущих проектів;

- зміцнення навчальної та матеріально-технічної бази гімназії: капітальний ремонт огорожі навколо стадіону, ремонт санвузлів, заміна вікон на енергозберігаючі, придбання програмного забезпечення для використання в навчально-виховному процесі, поповнення фонду бібліотеки науково-методичною та науковою літературою.

 

ДОПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ У ГІМНАЗІЇ 4(8) – 5(9) КЛАСИ

ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ У ГІМНАЗІЇ 6(10) – 7(11) КЛАСИ


1. Реалізація основної проблеми закладу «Упровадження інноваційних методів роботи з обдарованими дітьми як засіб формування інтелектуального потенціалу гімназистів».

2. Забезпечити з 02.09.2013 впровадження Державного стандарту базової загальної середньої освіти у 1(5) класах.

3. Спрямувати діяльність педагогічного колективу гімназії на інноваційний розвиток та підвищення якісного рівня навчально-виховного процесу.

4. Впроваджувати компетентнісний підхід до формування змісту освіти, організації навчального процесу та системи оцінювання та контролю за рівнем навчальних досягнень учнів, зокрема випускників.

5. Продовжувати впровадження у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій для створення єдиного інформаційного простору закладу.

6. Упродовж 2013-2014 н.р. працювати над реалізацією програми виховання 2013-2016 н.р. щодо розвитку особистості, здатної до самовдосконалення, самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування освіти.

7. Забезпечувати психолого-педагогічний супровід інтелектуально та творчо обдарованих дітей гімназії.

8. Психологічній службі сприяти повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі, створювати умови для формування мотивації до самовиховання і саморозвитку; забезпечувати індивідуальний підхід до кожної дитини на основі психодіагностичних досліджень.

9. Методичній службі сприяти діяльності педагогів щодо поширення власного педагогічного досвіду через фахову пресу, видання власних методичних матеріалів, участь у творчих майстернях, групах при ІМЦО та ЛОІППО.

10. Поглиблювати співпрацю з громадськими організаціями, християнськими церквами для зміцнення морально-етичних основ світогляду молодої людини.

11. Налагодження дієвих зв’язків з закладами нового типу та вищими навчальними закладами в напрямках програмно-технологічного обміну, дослідження психолого-педагогічних проблем для профілювання гімназійної освіти.

12. Пошук міжнародної співпраці через діяльність Євроклубу.

 

© Кривецький І.О., 2012-2016. ВСІ ПРАВА ЗБЕРЕЖЕНО. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове!

RocketTheme Joomla Templates
Яндекс.Метрика